Держбюджетна тематика

There is no translation available.

Держбюджетна науково-дослідна тематика кафедри

Д-2013-6 «Механізми міжнародного менеджменту в умовах глобальної нестабільності» (2013-2015 рр.. номер державної реєстрації 0113U000638)

Д-2014-3 «Інституціональні аспекти конкурентного розвитку сегментів споживчого ринку» (2015-2016 рр. номер державної реєстрації 0115U005049)

Д-2015-4 «Стратегія розвитку ринку туристичних послуг України» (2015-2016 рр. номер державної реєстрації 0115U005059)

Д-2015-9 «Міжнародна конкуренція в умовах глобальних трансформацій та ентропії» (2015-2016 рр. номер державної реєстрації 0115U005054)

Д-2015-10 «Формування глобальних та національних механізмів управління сталим розвитком» (2015-2016 рр. номер державної реєстрації 0115U005053)

«Україна як суб’єкт міжнародного економічного співробітництва» (2017-2019 рр. номер державної реєстрації 0117U004050)

«Компаративний аналіз регіональних ринків туристичних послуг» (2017-2019 рр. номер державної реєстрації 0117U004051)

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено

МЕТ ДонНУЕТ