Навчально-методичні видання

There is no translation available.

2015 р.

Діагностика ЗЕД суб’єктів міжнародної торгівлі [Текст] : метод. вказівки до викон. курс. роботи / Ю. Г. Бочарова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2015. –  28 с.

Діагностика ЗЕД суб’єктів міжнародної торгівлі [Текст] : метод. вказівки до вивч. дисц. / Ю.Г. Бочарова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки та туризму. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2015. – 104 с.

Міжнародна економіка [Текст] : метод. рек. до викон. курс. роботи / Ю.Г. Бочарова, Л.М. Самосьонок, Є.Г. Крижимінська; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського каф. міжнар. економіки та туризму. – Донецьк: [ДонНУЕТ] , 2015. - 32 с.

 

2016 р.

 

Країнознавство [Текст] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання  / Ю.Г. Бочарова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. міжнар. Економіки та туризму. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 29 с.

Організація екскурсійної діяльності [Текст] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 242 «Туризм» галузь знань 24 «Сфера обслуговування» всіх форм навчання  / Ю.Г. Бочарова, Є.Г. Крижимінська; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. міжнар. Економіки та туризму. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 30 с.

Туроперейтинг [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / Ю.Г. Бочарова, О.М. Гончар ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнарод. екон.та тур. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 64 с.

Туристичний ринок [Текст] : метод. рек. до викон.курс. роб. / Ю.Г. Бочарова, Є.Г. Крижимінська; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнарод. екон.та тур – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 24 с.

Спеціалізований туризм [Текст] : метод. рек. до викон. курс. роботи / Ю.Г. Бочарова, В.О.Сорочан ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського каф. міжнар. економіки та туризму. – Донецьк: [ДонНУЕТ] , 2016. - 25 с.

Програмний туроперейтинг [Текст] : метод. рек. до викон. курс. роботи / Ю.Г.Бочарова, В.О. Сорочан ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського каф. міжнар. економіки та туризму. – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ] , 2016. – 34 с.

Технічний аналіз [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / Г.О. Горіна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму.  – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. –  45 с.

Економіка зарубіжних країн світу [Текст] : метод. вказівки до викон. курс. роботи / Л.М. Самосьонок, Г.О. Горіна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла  Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму.  – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2016. –  44 с.

Організація туристичних подорожей [Текст] : метод. рек. до викон.курс. роб. / Ю.Г. Бочарова, О.М. Гончар ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнарод. екон.та тур – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 25 с.

Міжнародний туризм [Текст] : метод. рек. до викон. курс. роботи / Г.О. Горіна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського каф. міжнар. економіки та туризму. – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ] , 2016. - 34 с.

Бізнес-планування [Текст] : метод. рек. до викон.курс. роб. / Ю.Г. Бочарова, О.М. Гончар ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнарод. екон.та тур. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 27 с.

Методичні рекомендації до виконання дипломної  роботи для студентів спеціальності 242 «Туризм», ступінь магістр / О. Б. Чернега ,  Г. О.  Горіна  ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2016. - 20 с.

Переддипломна (виробнича) практика: прогр. та метод. рек. для студ. спеціальності 242 «Туризм», ступеня магістр / Чернега О.Б., Горіна Г.О. ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму. – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2016.- 36 с.

Методичні рекомендації для підготовки до атестаційного екзамену для студ. спец. 242 «Туризм», ступінь магістр /  О. Б. Чернега, Г. О.  Горіна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2016. - 50 с.

Міжнародний менеджмент [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / Х.М. Дорофєєва ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнарод. екон.та тур. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 35 с.

Основи економіки [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / О.Б Чернега, Х.М. Дорофєєва ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму.  – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. –  38 с.

 

2017 р.

 

Методичні рекомендації до виконання дипломної  роботи [Текст] : для студ. спец. 292 «Міжнародні економічні відносини», ступінь бакалавр / О. Б. Чернега  ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки та туризму. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2017. - 18 с.

Переддипломна (виробнича) практика: програма та методичні  рекомендації для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», ступінь бакалавр / Чернега О.Б. ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017.- 12 с.

Методичні рекомендації до виконання дипломної  роботи [Текст] : для студ. спец. 242 «Туризм», ступінь бакалавр / Г.О. Горіна  ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки та туризму. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2017. - 20 с.

Переддипломна (виробнича) практика: програма та методичні  рекомендації для студентів спеціальності 242 «Туризм», ступінь бакалавр / Г.О. Горіна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017.- 26 с.

Міжнародні стратегії економічного розвитку [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / О.Б Чернега ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму.  – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. –  74 с.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств  [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / О.Б Чернега ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму.  – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. –  89 с.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : метод. вказівки до викон. курс. роботи / О. Б. Чернега, Ю. Г. Бочарова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму.  – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2016. –  26 с.

Управління якістю туристичних послуг [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / О.Б.Чернега ; В.О.Сорочан ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму.  – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. –  68 с.

Міжнародний туризм [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / Г.О. Горіна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму.  – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. –  41 с.

Методичні рекомендації до виконання дипломної  роботи [Текст] : для студ. спец. 292 «Міжнародні економічні відносини», ступінь магістр / О. Б. Чернега , Т.В.Кожухова , Г. О.  Горіна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки та туризму. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2017. - 20 с.

Переддипломна (виробнича) практика: програма та методичні  рекомендації для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», ступень магістр / Чернега О.Б., Горіна Г.О. ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017.- 22 с.

Методичні рекомендації для підготовки до атестаційного екзамену  для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», ступінь магістр/О. Б. Чернега, Г. О.  Горіна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. - 81 с.

Програмний туроперейтинг в міжнародному туристичному бізнесі  [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / Г.О. Горіна, В.О. Сорочан ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму.  – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. –  39 с.

Туризмологія [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / Г.О. Горіна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму.  – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. –  60 с.

Глобальні трансформації та розвиток  [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / О.Б Чернега ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки та туризму.  – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. –  39 с.

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено

МЕТ ДонНУЕТ