Барабанова Валентина Віталіївна

There is no translation available.

 

 

Барабанова Валентина Віталіївна

 

Посада

Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

 

Вчене звання, ступінь

Доцент кафедри економічної кібернетики, кандидат економічний наук

 

Дисципліни, які викладає особа

Маркетингові дослідження

Електронний маркетинг

Маркетингова товарна політика

Стратегічний маркетинг

Маркетингове ціноутворення

 

Контакти

м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна 16, каб. 504/4

поштова скринька у домені Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

E-mail: 

barabanova@donnuet.edu.ua

ORCID

0000-0002-2954-4090

Google Scholar

Valentina Barabanova

 

Наукові інтереси

Моделі соціально-маркетингового розвитку ринку туристичних послуг в Україні, сучасні підходи стратегічного маркетингу, соціальний маркетинг

Досвід роботи

Дати (з – по)

з вересня 2017 р. – по теперішній час

Назва і адреса наймача

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

вища освіта, кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Посада

доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Основні види діяльності і відповідальність

науково-педагогічна

Дати (з – по)

з вересня 2010 р.- по серпень 2017 р.

Назва і адреса наймача

Криворізький факультет Запорізького національного університету, м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

вища освіта, кафедра економічної кібернетики

Посада

Завідувач кафедри економічної кібернетики

Основні види діяльності і відповідальність

науково-педагогічна

Основні види діяльності і відповідальність

науково-педагогічна

Дати (з – по)

з вересня 2009 р.- по вересень 2010 р.

Назва і адреса наймача

Криворізький факультет Запорізького національного університету, м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

вища освіта, кафедра економіки та обліку

Посада

старший викладач кафедри економіки та обліку

Основні види діяльності і відповідальність

науково-педагогічна

Дати (з – по)

З вересня 2001- по серпень 2009 рр.

Назва і адреса наймача

Європейський університет фінансів, інформаційних систем менеджменту і бізнесу, м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

вища освіта, кафедра фінансів

Посада

старший викладач кафедри фінансів

Основні види діяльності і відповідальність

науково-педагогічна

 

Освіта

Дати (з – по)

З 1985 р.- по1989 р.

Назва і тип організації, у якій здійснювалось навчання

Київський інститут народного господарства імені Д.С. Коротченка, м. Київ, Україна

Основні предмети/ отримані навички

Товарознавство непродовольчих товарів / вміння ефективно реалізовувати цільові критерії товарної асортиментної структури, визначати відповідність якості товарів вимогам нормативно-правових актів, технічних регламентів

Організація торгівлі / розуміти специфіку організації роботи роздрібних торгівельних підприємств, здійснювати організацію оптової торгівлі, формування та управління асортиментом на підприємстві

Обргунтування господарських рішень / вміння здійснювати управлінські функції та реалізувати обґрунтовані управлінські рішення в сфері управління підприємствами торгівлі

Назва кваліфікації/документ

товарознавець вищої кваліфікації /диплом про повну вищу освіту

Дати (з – по)

З 1999 р.- по 2001 р.

Назва і тип організації, у якій здійснювалось навчання

Європейський університет фінансів, інформаційних систем менеджменту і бізнесу, м. Київ, Україна

Основні предмети/ отримані навички

Фінанси/ вміння застосовувати сучасні методики при формуванні й реалізації фінансової стратегії і тактики держави та суб’єктів підприємницької діяльності, здійснювати регулювання й регламентування фінансових відносин на мікро- та макрорівнях

Фінанси підприємств/ вміння застосовувати лінійні та нелінійні методи прогнозування, регресійні методи аналізу, стохастичні моделі, параметричне моделювання, оптимізаційні задачі при здійсненні фінансового планування та прогнозування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності

Фінансовий менеджмент/ вміння управляти грошовими потоками підприємства, ефективно управляти фінансовими доходами й витратами (видатками) держави та суб`єктів підприємницької діяльності, прибутком

Назва кваліфікації/документ

спеціаліст з економіки/ диплом про повну вищу освіту

 

Інші навички та компетенції

Курси підвищення кваліфікації за навчальною програмою «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі», (система управління курсами Moodle)»

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 01566057-0006-18 (30.05. 2018 р.)

Участі в онлайн-курсі: «Дотаційні кошти ЄС: робота в партнерських проектах» із 23.01.2019 по 13.03.2019( 30 годин)

Організатори: ЦентральноЄвропейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC), Польща ГО "Асоціація проектних менеджерів України" (АПМУ), Україна ,Uczelnia Nauk Społecznych (UNS), Польща

Наукові компетенції:

кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Фінансові важелі підвищення ефективності підприємств хлібопекарської галузі»)

 

Дослідницький досвід:

  1. Д-2018-1 «Антикризовий менеджмент як фактор забезпечення економічного розвитку регіону» (2017-2019 рр.).
  2. Д-2018-2 «Стратегічне управління змінами на підприємстві в умовах нестабільного зовнішнього середовища» (2018-2020 рр., номер державної реєстрації 0118U100488).

 

Публікації

МОНОГРАФІЇ

1.      Барабанова В.В. Інформаційне моделювання економіко-організаційних процесів (Глава ІІ. Розділ 7: Податкове планування підприємств методом авторегресійно-мультиплікативного прогнозування): Колективна монографія.– Д. : «ЛАНДОН-XXI», 2011. –350с. (с.150-165)

2.      Scientific development and achievements/ V. Barabanova, G.Bohatyryova et al. Published by Sciemcee Publishing: London, 2018. 460р.

3.      Барабанова В.В. Маркетинг територій як фактор соціально-економічного розвитку регіону: формування позитивного  туристичного іміджу. Антикризове управління економічним розвитком регіонів: колективна монографія [Електронний ресурс] / за ред. Н. С. Іванової. — Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2019. -Розд. 5, С. 68-80-Режим доступу: http://elibrary.donnuet.edu.ua/id/eprint/1340

СТАТТІ

1.             Barabanova V., Bohatyryova G. Tthe impact of social marketing on consumer behavior of tourist services. International Journal of Innovative Technologies in Economy.2018. №3(15). С. 39-43.

2.   Barabanova V., Gorina G. Marketing aspects of developing tourism services market in Ukraine & the Baltic countries.Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5.P. 39- 47 (Web of Science)

3.             Barabanova, V., Bohatyryova G. Social measures for the development of market of tourism services in Ukraine. Innovative Economics and Management. 2018. №5(3).С. 116-124.

4.             Барабанова В. В., Богатирьова  Г.А. Інструменти соціального маркетингу на ринку туристичних послуг. Вісник ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. Серія: Економічні науки. 2018. № 1(68). С. 62-72.

5.             Барабанова В. В., Богатирьова Г. А. Соціально-етичний маркетинг як основа конструктивних взаємовідносин зі споживачами туристичних послуг. Торгівля і ринок України. 2018. № 1(43). С. 144-153.

6.             Барабанова В.В., Богатирьова Г. А., Приймак Н.С. Маркетингові аспекти розвитку ринку туристичних послуг в Україні. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2 (14). С. 221-229.

7.             Барабанова В. В., Богатирьова Г. А. Соціально-маркетингова сегментація ринку туристичних послуг в Україні. Вісник ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. Серія: Економічні науки. 2018. № 2(69). С. 45-55

8.             Барабанова В. В., Богатирьова Г. А. Маркетингові аспекти формування музейного простору. Вісник ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. Серія: Економічні науки.- Кривий Ріг: ДонНУЕТ. Вип. № 1(70). 2019. С. 76-86.

9.             Барабанова В. В., Богатирьова Г. А. Система ефективного позиціонування нетрадиційного туристичного продукту на ринку турпослуг України. Торгівля і ринок України.- Кривий Ріг: ДонНУЕТ, Вип. № 1(45).2019. С. 115-125

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання) [теор.- прак. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] .В.В. Барабанова, В.П. Шило, С.Б. Ільіна, С.С. Доровська. К. : Професіонал, 2006. – 280 с.

2.  Фінанси підприємств [теор.- прак. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] .В.В. Барабанова, В.П. Шило, С.Б. Ільіна, І.І. Криштопа. [2-ге вид.]. К. : Кондор, 2011. – 428 с.

3. Податковий менеджмент: навчально-методичний посібник для студ. ВНЗ. В. В. Барабанова, А. В. Череп, Л. Г. Олійник. Запоріжжя.: ЗНУ, 2014. – 282с.

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено

МЕТ ДонНУЕТ