Іванова Наталя Сергіївна

There is no translation available.

 

 

Іванова Наталя Сергіївна

 

Посада

завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

 

Вчене звання, ступінь

доцент, доктор економічних наук

 

Дисципліни, які викладає особа

Менеджмент

Управління персоналом

Стратегічний менеджмент

Стратегічне управління

Економічна безпека

 

Контакти

м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна 16, каб. 504/4

поштова скринька Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

посилання на сторінку викладача у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZSFVoekAAAAJ&hl=uk

 

Наукові інтереси

управління персоналом,

економіко-математичні методи в маркетингу та менеджменту

система економічної безпеки: підприємства, регіон, країна

 

Досвід роботи

Дати (з – по)

з вересня 2019 р. – по теперішній час

Назва і адреса наймача

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

Вища освіта, кафедра маркетингу менеджменту та публічного адміністрування

Посада

Завідувач кафедри, професор

Основні види діяльності і відповідальність

Навчальна, наукова, методична та організаційна

Дати (з – по)

з вересня 2016 р. – по серпень 2019 р.

Назва і адреса наймача

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

Вища освіта, кафедра маркетингу менеджменту та публічного адміністрування

Посада

доцент

Основні види діяльності і відповідальність

Навчальна, наукова, методична та організаційна

Дати (з – по)

з лютого 2013 р. – по серпень 2016 р.

Назва і адреса наймача

Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

Вища освіта, кафедра економічної кібернетики

Посада

доцент

Основні види діяльності і відповідальність

Навчальна, наукова, методична та організаційна

Дати (з – по)

з вересня 2010 р. – по лютий 2013 р.

Назва і адреса наймача

Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

Вища освіта, кафедра економічної кібернетики

Посада

Старший викладач

Основні види діяльності і відповідальність

Навчальна, наукова, методична та організаційна

Дати (з – по)

з вересня 2006 р. – по серпень 2010 р.

Назва і адреса наймача

Криворізька філія ПВНЗ «Європейський університет», м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

Вища освіта, кафедра фінансів

Посада

Старший викладач

Основні види діяльності і відповідальність

Навчальна, наукова, методична та організаційна.

Планування, розподіл та контроль навантаження кафедри

Дати (з – по)

з вересня 2005 р. – по березень 2006 р.

Назва і адреса наймача

Криворізька філія АКБ «Діамантбанк», м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

Банківська справа, відділ обслуговування корпоративних клієнтів

Посада

Економіст з експортно-імпортних операцій

Основні види діяльності і відповідальність

Проведення експортно-імпортних операцій

Купівля-продаж іноземної валюти на міжбанківському ринку

Дати (з – по)

з вересня 2003 р. – по серпень 2005 р.

Назва і адреса наймача

Криворізька філія ПВНЗ «Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу», м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

Вища освіта, кафедра фінансів

Посада

Викладач

Основні види діяльності і відповідальність

Навчальна, наукова, методична та організаційна

Дати (з – по)

з вересня 2002 р. – по серпень 2003 р.

Назва і адреса наймача

Криворізька філія ПВНЗ «Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу», м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

Вища освіта, кафедра фінансів

Посада

Асистент викладача

Основні види діяльності і відповідальність

Навчальна, наукова, методична та організаційна

 

Освіта

Дати (з – по)

з лютий 2019 р. – березень 2019 р.

Назва і тип організації, у якій здійснювалось навчання

Українська асоціація досконалості та якості

Основні предмети/ отримані навички

семінарі «Модель удосконалення EFQM та її застосування для удосконалення діяльності університетів»

Назва кваліфікації/документ

Свідоцтво

Дати (з – по)

з жовтня 2017 р. – листопад 2017 р.

Назва і тип організації, у якій здійснювалось навчання

Центрі адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (Національне агентство України з питань державної служби)

Основні предмети/ отримані навички

семінар-тренінг для представників вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” «Формування громадянських компетентностей у державних службовців»

Назва кваліфікації/документ

Майстер-тренер з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей / №29112017-9 від 29.11.2017 р.

Дати (з – по)

з вересня 2016 р. – жовтень 2016 р.

Назва і тип організації, у якій здійснювалось навчання

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

Основні предмети/ отримані навички

Основи дистанційного навчання; програмне і технічне забезпечення дистанційного навчання; менеджмент проектів у сфері дистанційного навчання; експертиза в системі дистанційного навчання; розробка дистанційних курсів на базі платформи Moodle; інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право; тестування в системі дистанційного навчання

Назва кваліфікації/документ

Підвищеня кваліфікації за навчальною програмою «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі» / ПК 01566057/000055-16 від 21.10.2016 р.

Дати (з – по)

з липня 2007 р. – лютий 2010 р.

Назва і тип організації, у якій здійснювалось навчання

Криворізька філія ПВНЗ «Європейський університет»

Основні предмети/ отримані навички

Напрям підготовки «Комп’ютерні науки», технік-програміст

Назва кваліфікації/документ

бакалавр / КВ № 37656414 від 26.02.2010

Дати (з – по)

з грудня 2007 р. – січень 2008 р.

Назва і тип організації, у якій здійснювалось навчання

ПВНЗ «Європейський університет»

Основні предмети/ отримані навички

Актуальні питання з психолого-педагогічної діяльності; інформатизація навчального процесу; організація навчального процесу за кредитно-модульною системою; нормативно-правова база організації навчального процесу; інноваційні технології в навчальному процесі.

Назва кваліфікації/документ

Підвищення кваліфікації зі спеціальності «Фінанси» / 12СПК 475143 від 28.01.2008 р.

Дати (з – по)

з вересня 1998 р. – червень 2002 р.

Назва і тип організації, у якій здійснювалось навчання

Криворізька філія ПВНЗ «Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу»

Основні предмети/ отримані навички

спеціальність «Фінанси», спеціалізація «Фінансовий менеджмент»

Назва кваліфікації/документ

Спеціаліст з економіки / КВ № 21227816 від 26.06.2002 (з відзнакою)

 

Інші навички та компетенції

Наукові компетенції:

кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами, (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Оцінка ефективності системи економічної безпеки агропромислових підприємств», 2012 р.

 

доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», тема дисертації «Прогнозування забезпечення економічної безпеки національної економіки: регіональний аспект», 2019 р.

 

Дослідницький досвід:

  1. «Формування системи інноваційного маркетингу підприємств» (номер державної реєстрації 0115U005050, 2015–2017 рр.)
  2. «Механізм та напрямки розвитку сучасного маркетингу в умовах нестабільності зовнішнього середовища» (номер державної реєстрації 0115U005051, 2015–2017 рр.)
  3. «Формування системи управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства в сучасних умовах» (2017 р.)
  4. «Компаративний аналіз регіональних туристичних ринків» (номер державної реєстрації 0117U004051, 2017–2019 рр.)
  5. «Антикризовий менеджмент як фактор забезпечення економічного розвитку регіону» (номер державної реєстрації 0118U100276, 2018–2019 рр.)
  6. «Стратегічне управління змінами на підприємстві в умовах нестабільного зовнішнього середовища» (номер державної реєстрації 0118U100488, 2018-2020 рр.)
  7. «Науково-методичні рекомендації щодо використання математичних моделей в системі менеджменту та маркетингу ТОВ «КРОМ» (2019 р.)

 

Публікації

МОНОГРАФІЇ

1.   Іванова Н.С. Антикризовий маркетинг: інноваційний аспект // Формування системи інноваційного маркетингу підприємств : монографія / С.В. Маловичко, О.В. Булгакова, Т.С. Задніпрянна [та ін.], Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016. – С.

2.   Іванова Н.С. Прогнозування економічної безпеки регіонів для забезпечення безпеки національної економіки: монографія / Н.С. Іванова. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2018. – 381 с.

3.   Павлова В.А., Іванова Н.С. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку регіонів. Антикризове управління економічним розвитком регіонів : колективна монографія [Електронний ресурс] / за ред. Н. С. Іванової. — Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2019. — Розд. 1, С. 6-29. – Режим доступу: http://elibrary.donnuet.edu.ua/id/eprint/1340

4.   Іванова Н. С. Кластерний підхід до антикризового управління соціально-економічним розвитком регіонів. Антикризове управління економічним розвитком регіонів : колективна монографія [Електронний ресурс] / за ред. Н. С. Іванової. — Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2019. — Розд. 8, С. 131–145. – Режим доступу: http://elibrary.donnuet.edu.ua/id/eprint/1340 

5.   Іванова Н.С. Таксономічний аналіз регіональних ринків туристичних послуг України. Інфраструктура регіональних ринків туристичних послуг : монографія [Електронний ресурс] / Г. О. Горіна, О. Б. Чернега, Г. А. Богатирьова та ін. ; наук. ред. Г. О. Горіна. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2019. – Розд. 4, С. 69-84. – Режим доступу: http://elibrary.donnuet.edu.ua/1373/

СТАТТІ

1.        Іванова Н.С. Оцінка рейтингу видів економічної діяльності методом таксономічного аналізу / Н.С. Іванова // Ефективна економіка [Електрон. наук. фах. вид.]. – 2016. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5324

2.        Іванова Н.С. Аналіз динаміки ринків маркетингових сервісів в аспекті антикризового стратегічного управління / Н.С. Іванова // Траектория науки. Международный электронный научный журнал. – 2016. - Т. 2, № 12 . – Режим доступу: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/254/315

3.        Іванова Н.С. Стратегічне управління персоналом на основі виробничої функції / Н.С. Іванова //  Економіка і суспільство: елект. наукове видання. – 2016. – № 6. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/6_ukr/69.pdf

4.        Іванова Н.С. Ідентифікація латентних чинників ефективного управління регіональною економічною безпекою / Н.С. Іванова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. – 2017. – № 1 (66).– С. 83–91.

5.        Іванова Н.С. Дослідження детермінантів стратегічного розвитку галузей України / Н.С. Іванова // Економіка та суспільство [Електрон. наук. фах. вид]. – 2017. – № 9. – С. 14–21. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/37.pdf  

6.        Іванова Н.С. Основні елементи методології прогнозування регіональної економічної безпеки / Н.С. Іванова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. – 2017. – №  2 (67). – C. 13–19.

7.        Іванова Н.С. Забезпечення економічної безпеки регіону через систему раннього попередження та реагування загроз / Н.С. Іванова // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. – 2017. – № 8. – С. 50–54.

8.        Іванова Н.С. Системотворчі елементи регіональної економічної безпеки / Н.С. Іванова // Економічний простір. – 2017. –. № 128. – С. 43–51.

9.        Іванова Н.С. Технологія прогнозування рівня регіональної економічної безпеки / Н.С. Іванова // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – 2017. – №6. – Т.3.– С. 134–138.

10.    Іванова Н.С. Ідентифікація однорідності об’єктів системи антикризового управління методом кластеризації / Н.С. Іванова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – №4. – С. 188–198.

11.    Іванова Н.С. Характеристика економічної безпеки регіонів за показниками їх соціально-економічного розвитку. / Н.С. Іванова // Економіка і регіон. – 2018. – Т. 1 (68). – С. 101–109.

12.    Ivanova N. Formation of the integral indicator of economic security of the region by taxonomy method / N. Ivanova // Technology audit and production reserves. – 2018. – № 2/5 (40). – С. 24–31.

13.    Іванова Н.С. Прогнозування рівня економічної безпеки регіонів національної економіки / Н.С. Іванова // Держава та регіони. – 2018. – № 1 (100). – С. 33–39.

14.    Іванова Н.С. Основні аспекти прояву економічної безпеки регіону / Н.С. Іванова // Вісник ПДТУ. Серія: Економічні науки. – 2018. – №1 (54). – С. 125-129. – Режим доступу: https: // doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.139494

15.    Іванова Н.С. Загрози регіональної економічної безпеки / Н.С. Іванова // Причорноморські економічні студії. – 2018. – № 27. – С. 50–53.

16.    Іванова Н.С. Прогнозна модель економічної безпеки регіональних кластерів національної економіки / Н.С. Іванова // Статистика України. – 2018. – № 2. – С. 72–89.

17.    Іванова Н.С. Емпіричне дослідження економічної безпеки регіонів в аспекті забезпечення безпеки національної економіки / Н.С. Іванова // Проблеми економіки. – 2018. – № 2. – C. 58–65.

18.    Іванова Н.С. Економічна безпека регіонів в системі забезпечення економічної безпеки національної економіки / Н.С. Іванова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. – 2018. – №1 (68). – C. 185 – 193.

19.    Іванова Н.С. Прогностична функція управління економічною безпекою національної економіки: регіональний аспект / Н.С. Іванова // Торгівля і ринок України. – 2018. – № 1 (43). – C. 10 – 17.

20.    Іванова Н.С. Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів / Н.С. Іванова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – №1 (54). – С. 29–32.

21.    Іванова Н.С. Теоретичний аналіз дефініції «регіональна економічна безпека» / Н.С. Іванова // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2018. – №20 (1). – С. 126–132.

22.    Іванова Н.С. Оцінка впливу загроз на економічну безпеку регіонів / Н.С. Іванова // Фінансові дослідження [Електрон. наук. фах. вид.]. – 2018. – № 1. – Режим доступу:  http://fr.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=ua&j=14&id=111

23.    Іванова Н.С. Методи прогнозування регіональної економічної безпеки / Н.С. Іванова // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2018. – № 29. – С. 53–61.

24.    Іванова Н.С. Дослідження економічної безпеки регіонів України / Н.С. Іванова // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – № 2 (14). – С. 32–36

25.    Ivanova N. Authentication of the region as the object of economic security in the context of economic development of Ukraine / N. Ivanova / Revista Galega de Economía (Spain). – 2018. - № 27/2 – С. 113-124

26.    Ivanova N. Hierarchy modeling of the threats of regional economic security / V. Pavlova, N. Ivanova // Нобелівський вісник. – 2018. - № 1 (11). – С 83-92

27.    Іванова Н.С. Моделювання системи економічної безпеки регіону / Н.С. Іванова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. – 2018. – №2 (69). – C. C. 185 – 193

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання) [Текст] : теорет.-практ. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Доровська, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, Н.С. Іванова. - К. : Кондор, 2008. - 310 с.

2. Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання) [Текст] : теоретично-практичний посібник для студентів вищих  навчальних закладів - 2-е вид. / Шило В.П., Доровська С.С., Ільіна С.Б., Іванова Н.С. ; Мін-во освіти і науки України, К.: Кондор, 2010. - 346 с.

3. Економічна безпека підприємства : навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент» заочної форми навчання / Н. С. Іванова / Запорізький національний університет. – Кривий Ріг : [КФ ЗНУ], 2014. - 120 с.

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено

МЕТ ДонНУЕТ