Карабаза Ірина Анатоліївна – доцент

There is no translation available.

Карабаза Ірина Анатоліївна – доцент, к.е.н.

Номер телефону:
+38 (096)87 044 91

ORCID
0000-0002-2950-6510

Освіта

Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

доцент, к.е.н.

Дисципліни: маркетинг, рекламний менеджмент, маркетинг послуг, паблік рілейшнз

Контакти

м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна 16, каб. 504/4

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Наукові інтереси

  • маркетинг
  • міжнародний маркетинг
  • реклама у системі маркетингу

Досвід роботи

• Дати (з – по)

2017

•Назва і адреса наймача

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Кривий Ріг, Україна

• Вид діяльності, відділ

Вища освіта, кафедра маркетингу та менеджменту

• Посада

доцент

• Основні види діяльності і відповідальність

· Викладання навчальних дисциплін

· Керівництво науковими роботами студентів

· Науково-дослідницька діяльність

• Дати (з – по)

2010-2017

•Назва і адреса наймача

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Кривий Ріг, Україна

• Вид діяльності, відділ

Вища освіта, кафедра міжнародної економіки

• Посада

Доцент кафедри міжнародної економіки

• Основні види діяльності і відповідальність

· Викладацька діяльність

· Керівництво науковими роботами студентів

· Науково-дослідницька діяльність

• Дати (з – по)

2006-2010

•Назва і адреса наймача

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Кривий Ріг, Україна

• Вид діяльності, відділ

Вища освіта, кафедра міжнародної економіки

• Посада

Старший викладач кафедри міжнародної економіки

• Основні види діяльності і відповідальність

· Викладацька діяльність

· Науково-дослідницька діяльність

• Дати (з – по)

2002-2006

•Назва і адреса наймача

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Кривий Ріг, Україна

• Вид діяльності, відділ

Вища освіта, кафедра міжнародної економіки

• Посада

Асистент кафедри міжнародної економіки

• Основні види діяльності і відповідальність

· Викладацька діяльність

· Науково-дослідницька діяльність

• Дати (з – по)

2001 – 2002

•Назва і адреса наймача

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Кривий Ріг, Україна

• Вид діяльності, відділ

Вища освіта, кафедра міжнародної економіки

• Посада

Викладач-стажист кафедри міжнародної економіки

• Основні види діяльності і відповідальність

· Викладання навчальних дисциплін

· Науково-дослідницька діяльність

Освіта

Дати (з – по)

лютий 2019 р.

Назва і тип організації, у якій здійснювалось навчання

Українська асоціація досконалості та якості

Основні предмети/ отримані навички

Семінар «Модель удосконалення EFQM та її застосування для удосконалення діяльності університетів»

Назва кваліфікації/документ

Свідоцтво

Дати (з – по)

жовтень - листопад 2017 р.

Назва і тип організації, у якій здійснювалось навчання

У Центрі адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (Національне агентство України з питань державної служби)

Основні предмети/ отримані навички

семінар-тренінг для представників вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” «Формування громадянських компетентностей у державних службовців»

Назва кваліфікації/документ

Майстер-тренер з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей / №29112017-9 від 29.11.2017 р.

 

• Дати (з – по)

Квітень, 2017

• Назва і тип організації, у якій здійснювалось навчання

 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

• Основні предмети/ отримані навички

Тренінг “Адвокація європейської інтеграції ”

• Назва кваліфікації/документ

Сертифікат від 22.04.2017 р.

• Дати (з – по)

Грудень, 2016

• Назва і тип організації, у якій здійснювалось навчання

«Полтавський університет економіки і торгівлі», міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

• Основні предмети/ отримані навички

Навчальна програма «Міжнародні економічні відносини»

• Назва кваліфікації/документ

Свідоцтво №12СПВ168673, від 1.12.2016 р.

• Дати (з – по)

Квітень, 2012

• Назва і тип організації, у якій здійснювалось навчання

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

• Основні предмети/ отримані навички

Навчальна програма «Основи використання інформаційно-освітнього ресурсу в навчальному процесі ВНЗ на базі модульного об’єктно-орієнтованого середовища (MOODLE) для активного навчання»,

• Назва кваліфікації/документ

Свідоцтво № 88 від 30.04.2012 р. .

• Дати (з – по)

жовтень, 2002 – квітень, 2003

• Назва і тип організації, у якій здійснювалось навчання

Криворізький економічний інститут «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»

• Основні предмети/ отримані навички

Курси "Педагогічна майстерність викладачів вищої школи"

• Назва кваліфікації/документ

Сертифікат №10 від 29.04.2003 р.

• Дати (з – по)

1996-2001

• Назва і тип організації, у якій здійснювалось навчання

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Кривий Ріг, Україна

• Основні предмети/ отримані навички

Спеціальність “Облік і аудит”

• Назва кваліфікації/документ

Кваліфікація “Економіст”

Інші навички та компетенції

Проектний менеджмент:

  1. Виконання фундаментальних досліджень за рахунок видатків державного бюджету «Механізм та напрямки розвитку сучасного маркетингу в умовах нестабільності зовнішнього середовища» (0115U005051 (2017р.)
  2. «Антикризовий менеджмент як фактор забезпечення економічного розвитку регіону» (номер державної реєстрації 0118U100276, 2018–2019 рр.)
  3. «Стратегічне управління змінами на підприємстві в умовах нестабільного зовнішнього середовища» (номер державної реєстрації 0118U100488, 2018-2020 рр.)

 

Публікації

МОНОГРАФІЇ

1. Антикризове управління економічним розвитком регіонів: колективна монографія. Н.С. Іванова, Н.С. Приймак, І.А. Карабаза, В.В. Барабанова та інші. Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2019. – 228 с. (Розділ 8. Формування туристичного іміджу україни: організація просування національного туристичного продукту на світовий ринок с.119-133.)

2. Карабаза І.А. Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн (розділ 5: Управління конкурентоспроможністю українського товаровиробника на міжнародному ринку паркету): Монографія Т.В. Кожухова за заг.ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця – Д.: НГУ, 2014. – 402 с. (с.387-395).

3. Карабаза І.А. Особливості розвитку регіонів України в нових економічних умовах : монографія / [І.Г. Павленко, О.В. Гуменна, Г.І. Матукова та ін.]; під. наук. ред. д.е.н., професора С.Ю. Цьохли. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2012. – 548 с. -с. 285-319.

4. Karabaza І. The analysis of international investments as a form of international economic relations / Karabaza І. // Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej: monografia Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Praktycznej, Częstochowa, Akademia Polonijna, 2016. –897 S. (S. 715-724).……………………….

СТАТТІ

1.Карабаза І.А. Бенчмаркінг-аналіз міжнародних маркетингових стратегій рітейлерів при виході на зарубіжні ринки / І.Г.Єгорова, І.А.Карабаза // Актуальні проблеми економіки. - № 2 (176). – 2016. – С. 41-49.

2. Karabaza I. Оvercoming corruption as the basis of effective public governance and sustainable economic development of the country / Iryna Karabaza, Tetiana Kozhukhova // Baltic Journal of Economic Studies. -2018. - Vol. 4 (2018) No. 1 January. – р. 10-18

3. Карабаза І.А. Трансформація концепції маркетингу в умовах глобалізації / І.А.Карабаза // Економіка і суспільство: науковий журнал, 2017.- Вип.10. – С. 79-82.

4. Карабаза І.А. Вплив технологічного фактору макросередовища при розробці маркетингових стратегій підприємств на світовому ринку/ І.А.Карабаза // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. - №1(66). – 196 с.

5. Карабаза І.А. Е-маркетинг: вплив на ефективність бізнесу в умовах глобального зростання кількості інтернет-користувачів/ І.А.Карабаза // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. - №... – … с.

6. Карабаза І.А. Позитивні та негативні наслідки кредитної політики в країнах Європи та Латинської Америки та уроки для України/ І.А.Карабаза, А.О. Кальонова// Фінансові дослідження : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чер- ніг. нац. технол. ун-т, 2016. – № 1 (1). – 130 с.

7. Карабаза І.А. Аналіз причин низької ефективності співробітництва України з МВФ протягом 2010-2016 рр./ І.А.Карабаза, Д.А. Чаплигіна // Інфраструктура ринку, 2017.- Вип. 5. - С. 44-47.

8. Карабаза І.А. Тенденції розвитку країн-учасниць групи БРІКС та їх вплив на сучасні міжнародні економічні відносини/ І.А.Карабаза, М.А. Клипо// Причорноморські економічні студії: науковий журнал, 2017. - Вип. 15. – С.6-10

10. Карабаза І.А. Формування професійних компетентностей у магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» із застосуванням методу «воркшоп» / І.А. Карабаза// Глобальні та національні проблеми економіки, 2018. - Вип. 21. – с.159-163

 

11. Карабаза І.А. Стратегічні заходи маркетингового просування національного туристичного продукту на світовий ринок туристичних послуг/ І.А. Карабаза, І.В. Шаповалова// Торгівля і ринок, 2018. – Вип. 43. – с.56-68

 

12. Карабаза І.А., Шаповалова І.В. Бренд промислового міста: чинники, що впливають на просування. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. - №1 (70). – с.16-26.

 

13. Карабаза І.А., Шаповалова І.В. Формування туристичного іміджу України: організація просування національного туристичного продукту на світовий ринок. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. - №2 (69) – с.69-77.

 

14. Карабаза І.А., Поплавський О.В. Стратегія розвитку українського кінобізнесу: маркетинговий аспект. Торгівля і ринок. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. №1(70). с.122-129.

 

15. Карабаза І.А. Бренд міста: аналіз позицій європейських міст у світових рейтингах. Науковий вісник ужгородського національного університету. Ужгород, 2019. №25. с. 50-61.

 

16. Карабаза І. А., Поплавський О. В. Маркетингова стратегія у кінобізнесі: зарубіжний досвід просування кінопродукту на ринок. Науковий вісник ужгородського національного університету. Ужгород, 2019. №24. с. 53-58.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Карабаза І.А. Облік міжнародних операцій: Навчальний посібник / Т.В. Кожухова, Я.О. Ізмайлов, Л.І. Лежненко. Кривий Ріг: 2014. – 236 с. ( з грифом МОН України, лист №1/11-6134 від 25.04.2014 р.) (розділи: 4, 5)

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено

МЕТ ДонНУЕТ