Здобутки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

There is no translation available.

Викладач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Донецького національного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського увійшла до складу журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.19 р. № 1271, на базі Київського національного університету технологій та дизайну буде проведений ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності  «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності». Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Донецького національного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Приймак Наталія Сергіївна, к.е.н., доцент увійшла до складу галузевої конкурсної комісії .

Здобувачі вищої освіти освітніх програм "Менеджмент" та "Маркетинг" Донецького національного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського під науковим керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування щорічно приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт із галузей знать та спеціальностей та отримують призові місця.

 У поточному навчальному році учасниками таких конкурсів стали 7 здобувачів вищої освіти, які підготували наукові роботи до участі у трьох Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Бажаємо здобувачам вищої освіти Донецького національного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського успіхів та призових місць!!!

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено

МЕТ ДонНУЕТ