Дипломування

There is no translation available.

Закріплення тем та керівників кваліфікаційних (магістерських) робіт

студентів освітньої програми 073 «Менеджмент»

групи МН-19ма освітнього рівня магістр денної форми навчання

 

№ з/п

ПІБ студента

ПІБ, викладача, наук. ступінь, вчене звання

Тема дипломної роботи

1.      

Бойко Юлія Володимирівна

Іванова Н.С., д.е.н., доцент

Впровадження ефективних систем мотивації та оплати праці в організації

2.      

Гончаренко Таїсія Миколаївна

Карабаза І.П., к.е.н., доцент

Мотивація як функція стратегічного управління підприємствами

3.      

Попозогло Тетяна Сергіївна

Приймак Н.С., к.е.н., доцент

Стратегічне управління розвитком персоналу в підприємстві (в групі підприємств)

 

  pdf ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ (МАГІСТЕРСЬКИХ) РОБІТ (179 KB)

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено

МЕТ ДонНУЕТ