Чернега Оксана Богданівна - професор кафедри

Чернега

 

Номер(и) телефону:

+38 (050) 326-96-55

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

0000-0002-8504-6299

Google Scholar

Оксана Чернега

Освіта

Донецький політехнічний інститут, 1987 р., спеціальність «Економіка та управління в галузях паливно-енергетичного комплексу», кваліфікація інженер-економіст гірничої промисловості.

Науковий ступень

Доктор економічних наук зі спеціальності 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами, тема дисертації «Управління підприємством в умовах конкуренції», 2001р.

Наукове звання

Професор кафедри міжнародної економіки і права, 2003 р.

Наукові інтереси

Mіжнародна конкурентоспроможність держави, національної економіки, підприємства національні та міжнародні стратегії економічного розвитку міжнародне економічне співробітництво цивілізаційні виміри економічного розвитку

Дисципліни, що викладає

Міжнародна економіка управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства міжнародні стратегії економічного розвитку

Науково-дослідна робота

А. Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної тематики:

Держбюджетна науково-дослідна тематика

Д-2005 «Удосконалення механізму інтеграції України в систему міжнародного поділу праці» (2005-2007рр., номер державної реєстрації 01050006246)

Д-2007-2 «Підвищення конкурентоспроможності національної економіки» (2007-2009 рр., номер державної реєстрації 0107U003876)

«Короткотермінові навчальні курси з євроатлантичної інтеграції для державних службовців 5-7 категорій» (2008р., договір №ЦП/399-2008)

Д-2010-7 «Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України» (2010-2012 рр., номер державної реєстрації 0110U003058)

Д-2012 на замовлення Міністерства освіти і науки молоді та спорту України «Модернізація національної інноваційної системи України в умовах цивілізаційних трансформацій» (2012-2014 рр., номер державної реєстрації 0111U009875)

Д-2013-6 «Механізми міжнародного менеджменту в умовах глобальної нестабільності» (2013-2015 рр. номер державної реєстрації 0113U000638)

Д-2014-3 «Інституціональні аспекти конкурентного розвитку сегментів споживчого ринку» (2015-2016 рр. номер державної реєстрації 0115U005049)

Д-2015-10 «Формування глобальних та національних механізмів управління сталим розвитком» (2015-2016 рр. номер державної реєстрації 0115U005053)

Д-2017-3 «Компаративний аналіз регіональних ринків туристичних послуг» (2017-2019 рр. номер державної реєстрації 0117U004051)

Д-2017-4 «Україна як суб’єкт міжнародного економічного співробітництва» (2017-2019 рр. номер державної реєстрації 0117U004050)

Д-2017-5 «Імперативи та ключові детермінанти формування сталої конкурентоспроможності транспортної інфраструктури України в умовах інтеграції до ЄС» (2016-2017 рр. номер державної реєстрації 0117U006557)

Виконання дослідницьких робіт на замовлення підприємств та організацій

«Оцінка конкурентоспроможності туристичного сектору України в умовах трансформації архітектури світового туристичного ринку ТОВ «Промліга» (2016 р.)

«Оцінка впливу інноваційних процесів на експортний потенціал підприємства» ООО «Індустріально-фінансова компанія «Eнергія» (2013 р.)

«Організаційно-інформаційне забезпечення інноваційного розвитку» ООО «Індустріально-фінансова компанія «Eнергія» (2012 р.)

«Формування експортного потенціалу підприємства» ООО «Індустріально-фінансова компанія «Eнергія» (2011 р.)

«Оцінка експортного потенціала підприємства» ООО «Індустріально-фінансова компанія «Eнергія» (2011 р.)

«Дослідження міграційних потоків України» ТОВ «ТКМ» (2010 р.)

«Дослідження світового ринку туристичних послуг» АТ «НОРД» (2009 р.)

«Організаційно-аналітичні методи оцінки ефективності корпоративного управління» Асоціація «Донбас-хліб» (2007 р.)

«Управління процесом залучення коштів на ринках єврооблігацій» АТ «НОРД» (2007 р.)

«Аналіз впливу європейських та євроатлантичних інтеграційних процесів на виробничу діяльність підприємства» АТ «Дельта» (2007 р.);

«Оцінка сучасного стану та прогноз кон’юнктури світового ринку нафти та нафтопродуктів» ВАТ «Восток-Ойл» (2006 р.)

Керівництво та консультування аспірантів та докторантів

за спеціальністю 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини):

1. Білозубенко В.С. «Участь України в регіональних інтеграційних процесах в умовах глобалізації», 2006 р.

2. Білозубенко В.С. «Інноваційна система ЄС: методологія та тенденції розвитку», 2012 р.

3. Іваненко І.А. «Ринок єврооблігацій в умовах фінансової глобалізації», 2008р.

4. Опалько В.В. «Подолання бідності в системі світового господарства», 2009р.

5. Бочарова Ю.Г. «Цивілізаційні детермінанти конкурентоспроможності національної економіки», 2010 р.

6. Кислицина О.В. «Міжнародна трудова міграція в умовах глобалізації», 2010р.

7. Горіна Г.О. «Міжнародні готельні мережі: стратегії розвитку в умовах глобалізації», 2011 р.

8. Абрашка О.В. «Вплив інноваційної політики ЄС на ринок праці об’єднання», 2012 р.

9. Смуні Самір “Міжнародні інтеграційні процеси в країнах Північної Африки (на прикладі Королівства Марокко)”, 2014 р.

10. Ішков С. “Енергетична політика ЄС”, 2014 р.

11. Дорофєєва К. «Розвиток європейської авіаційної мережі в умовах глобалізації», 2015 р.

12. Хассуна Белал “Науково-технічне співробітництво ЄС та країн Євро-середземноморського партнерства”, 2015 р.

13. Гхаіт Сарі “Соцільні фактори економічного розвитку країн Євро-середземноморського партнерства в умовах глобалізації”, 2017 р.

14. Абудавуд Басем “Міжанродні інтеграційні процеси в країнах Йорданського басейну”, 2017 р.

15. Кошель В. «Розвиток європейського ринку послуг промислового туризму», 2017 р.

16. Кожухова Т. Формування глобальної системи фінансування сталого розвитку, 2017 р.

Інші наукові спеціальності: Дєєва Н.Е., Міньковська М.В., Озаріна О.В., Камінський П.Д., Бондаренко І.С., Морщагін А.В., Тарадайко Д.О., Шеремет Т.Г., Чорна М.В., Орлова В.О, Маловичко С.В.

Керівництво дослідницькою діяльністю переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»:

Богословська Г.В., 2007 р. (диплом 2 ступеня)

Горіна Г.О., 2008 р. (диплом 2 ступеня)

Воропаєва О.В., 2009 р. (диплом 1 ступеня)

Власенко Г.О., 2010 р. (диплом 1 ступеня)

Шубіна О.О., 2012 р. (диплом 1 ступеня)

Арцибашева Ю.О., 2013 р. (диплом 1 ступеня)

Іванова Л.Г., 2017 р. (диплом 3 ступеня)

Керівництво дослідницькою діяльністю переможців Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародна економіка»

2007-2008 н.р. Торяник Д.О. (диплом 1 ступеня),

2011-2012 н.р. Яровая О.І. (диплом 1 ступеня).

Автор понад 150 публикацій в сфері міжнародної економіки.

Монографії

1.Стратегические альянсы предприятий: формы, эволюция, перспективы: Монографія. /О.Б.Чернега, Озарина О.В.; Донецький государственный университет экономики и торговли имени Михайла Туган-Барановского – Донецьк: ДонГУЭТ, 2005. – 223 с.

2.Украина в системе международного разделения труда: Монография / Чернега О.Б., Гейер Г.В., Белозубенко В.С., Донецк: ДонНУЭТ, 2007.- С. 357.

3.Чернега О.Б. Глобальна бідність: масштаби, тенденції і загрози розвитку / Чернега О.Б., Опалько В.В. М-во освіти і науки України. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. -С 236 .

4.Чернега О.Б. та інші. Конкурентоспроміжність економіки України: можливості, переваги компетенції. М-во освіти і науки України. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.- С 427. Наукова редакція, розділ «Конкурентоспроможність країни та національної економіки: понятійний апарат та фактори впливу» С.6-119.

5.Чернега О.Б. Інноваційна компонента конкурентоспроможності економіки України / О.Б.Чернега, В.С.Білозубенко, І.С.Бондаренко. М-во освіти і науки України.- Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – С. 327.

6. Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: моногр.:[в 4 т.] [А.И.Амоша, И.П.Булеев, В.И.Дубницкий и др.]; под общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П. Булева; Ин-т экономики промышленности; Донецкий эк.-гум. инст-т; Акад. Экономических наук Украины. –Донецк: Юго-Восток, 2011. Глава 1 «Инновационное развитие общества, как парадигмальный переворот глобалистики и геоекономики». - Т.1 - С.15-27.

7.Чернега О.Б. Конкурентоспроможність національної економіки: цивілізаційні виміри та особливості управління в умовах глобалізації / [О.Б. Чернега, Ю.Г. Бочарова. М-во освіти і науки, молоді та спорту України]. – Донецьк: ООО «Східний видавничий дім», 2011. – 348 с.

8.Міжнародна економічна діяльність України: стан та тенденції розвитку: монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; О.Б.Чернега [та ін..]; наук. ред. О.Б.Чернега. – Донецьк: ООО «Східний видавничий дім», 2012. – 403с. Наукова редакція, розділ 1 «Міжнародне економічне співробітництво як чинник світового економічного зростання та розвитку», С.3-48.

9.Чернега О.Б. Мегатренды развития глобальной экономической системы: ведущие акторы, фреймы и детерминанты инновационных сдвигов: [монографія] // О. Б. Чернега [и др.] - Донецьк, ТОВ «Східний видавничий дім». – 2014. - 304 с. 10.Чернега О.Б. Продовольча безпека і персоніфікація харчування: у пошуках балансу і ефективної системи управління: [монографія] / О. Б. Чернега [та ін.]; наук. ред. О. Б. Чернега – Кривий Ріг: ТОВ “Октан-принт”. - 2015. – 264 с.

Навчальні посібники з грифом МОН України

1. Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие/ О.Б.Чернега, Семенов А.А, Донецький государственный университет экономики и торговли имени Михайла Туган-Барановского – Донецьк: ДонГУЭТ, 2005. – 510 с.

2. Інноваційна політика міжнародних корпорацій: Навч. посіб. / О.Б.Чернега, Белозубенко В.С. Донецький государственный университет экономики и торговли имени Михайла Туган-Барановского – Донецьк: ДонГУЭТ, 2006. – 146c.

3. Міжнародний менеджмент. Навчальний посібник/ О.Б.Чернега, Белозубенко В.С Озаріна О.В., Семенов А.А.. К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 592 c.

4. Організація зовнішньої торгівлі: Навч.посібник/ О.Б.Чернега, Баширов І.Х.. К.: Знання, 2006. – 255 c.

5. Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие, 2-е изд., обновл. и доп. / Чернега О.Б., Белозубенко В.С., Семенов А.А., Донецк: ДонНУЭТ, 2007.-522c.

6. Инновационная и научно-технологическая политика ЕС [Текст] : учеб. пособие / О.Б.Чернега, Белозубенко В.С., Донецк : ДонНУЕТ, 2008.- 269c.

7. Інституційне забезпечення євроатлантичної інтеграції [Текст] : навч. посіб. / О.Б.Чернега, Садєков А. А., Дрожжина С .В., Самосьонок Л. М., Білозубенко В. В., Іваненко І.А., Донецьк : ДонНУЕТ, 2008.- 256c.

8. Спеціальні програми Альянсу [Текст] : навч. посіб./ О.Б.Чернега, Білозубенко В. В., Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 219с.

9. НАТО та система міжнародної безпеки [Текст] : навч. посіб. / О.Б.Чернега, Іваненко І.А., Донецьк : ДонНУЕТ, 2008.- 225с.

10. Промислова і сільськогосподарська політика ЄС: навч. посіб. / Чернега О.Б., / Білозубенко В.С., Донецьк: «Каштан», 2009. -250с.

11. Международная интеграция: Учебное пособие /под ред.

О.Б. Чернеги. — 2-е изд., обновл. и доп. / Чернега О.Б., Білозубенко В.С., Бондаренко И.С., Молчанова А.Ю., Самосьонок Л.М., Семенов А.А., Донецк: «Каштан», 2009. - 350с.

12. Міжнародний менеджмент, 2-ге вид., онов. і доп. / Чернега О.Б., Білозубенко В.С., Озаріна О.В., Семенов А.А., Іваненко І.А., Каминский П.Д., Гохберг О.Ю., Львів: Магнолія-2006. – 2009., - 592с.

13. Организация внутренней и внешней торговли: Учебник / Чернега О.Б., Баширов И.Х., Новик Е.Б., Донецк: Юго-Восток, 2009. – 256с.

14. Чернега О.Б. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (організацій): навч. посібник. – Львов: «Магнолія 2006», 2010.-261 с.

15. Міжнародна економічна діяльність України: навч.посіб. під ред О.Б. Чернеги / Чернега О.Б, О.В. Абрашка, В.С. Білозубенко, І.А. Іваненко та ін., Львів: «Магнолія 2006», 2012. – 544 с. -Розділ 1 «Міжнародна економічна діяльність: основні поняття, суб’єкти, особливості, регулювання» С.13-49, Розділ 2 «Платіжний баланс України як відображення міжнародної економічної діяльності» С.49-63, Розділ 3 «Участь України в міжнародній економічній діяльності» С.63-95.

16. Довідник з європейської інтеграції: під ред. О.Б.Чернеги /Чернега О.Б, Абрашка О.В., Білозубенко В.С., Маловичко А.С. та ін.; Львів: «Магнолія 2006», 2012. – 383 с.

17. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. за ред. О.Б. Чернеги.–2-е вид., оновл. і доп. / Чернега О.Б., Маловичко А.С., Матвєєва В.Ю., Шеремет Т.Г., Горіна Г.О.,Семенов А.А., Іваненко І.А., Озаріна О.В., Бочарова Ю.Г., Білозубенко В.С., Абрашка О.В.,–Донецьк: ТОВ «Східний видавничій дім», 2013.–600 с.– Розділ 1 «Міжнародна економічна діяльність: основні поняття, суб’єкти, особливості, регулювання» С.14-52, Розділ 2 «Платіжний баланс України як відображення міжнародної економічної діяльності» С.52-67, Розділ 3 «Участь України в міжнародній економічній діяльності» С.67-103.

18. Довідник з європейської інтеграції /[колектів авторів]; під. ред. О.Б. Чернеги.– 2-ге вид., переробл. і доповн. - Донецьк : ТОВ «Східний видавничий дім», 2013.–461 с.

19. Довідник з міжнародного туризму / [колектив авторів]; під ред. проф. О.Б. Чернега. – Кривий Ріг, ФОП Чернявський Д.О., 2016. – 116 с.

Статті за останні три роки

1. Чернега О.Б. Стратегія інтеграції авіаційної мережі України до єдиного повітряного простору Європейського Союзу / О.Б. Чернега, Х.М. Дорофєєва // Економіка. Управління. Інновації.: електронне наукове фахове видання Житомірського державного університету імені Івана Франка ДУ – 2015. - Т. 19, вип. 2/1. – С. 104-108.

2. Чернега О.Б. Концепция развития инновационного сотрудничества Европейского Союза с третими странами / О.Б. Чернега, Б. Хассуна // Економічний простір: зб. наук. пр. – 2015. - Вип. 75. – С. 5-19.

3. Чернега О.Б. Стратегічна поведінка підприємства в системі забезпечення стійкого економічного розвитку. Електроний ресурс / О.Б.Чернега, К.О. Іванчук // Ефективна економіка: електроний журнал. – 2015. - №1.

4. Чернега О.Б. Комерціалізація результатів науково-дослідної діяльності як чинник економічного прогресу / О.Б. Чернега // Вісник Черкаського університету. Серія “Економічні науки”. - 2015. - №4 (337). - C.60-69.

5. Чернега О.Б. Міжнародна торгівля як джерело та чинник сталого розвитку / О.Б. Чернега, Т.В. Кожухова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. - 2015. - Випуск 12. Частина 3. - С.32-39.

6. Чернега О.Б. Социально-экономическое развитие стран Ближнего Востока в условиях гобализации / О.Б. Чернега, C. Гхаит // Вісник ДонНУЕТ. - 2015. - № 1(62). - С.73-81.

7. Чернега О.Б. Діагностика стану та особливостей розвитку світової авіаційної мережі / О.Б. Чернега, К.М. Дорофєєва // Economic Annals-XXI (2015), 7-8(2), с.8-11.

8. Чернега О. Б., Основні риси формування розвитку європейської та авіаційної мережі / О.Б. Чернега, Х. М. Дорофєєва // Актуальні проблеми економіки №12(174), 2015. – с.75-84.

9. Чернега О., Кожухова Т. Спільні програми ФАО та ЄС в сфері забезпечення продовольчої безпеки: інструменти мобілізації ресурсів та ефективність // Торгівля і ринок України. Випуск 38. 2015. –С. 30-45.

10. Чернега О.Б., Абудавуда Басем. Ретроспективный анализ интеграционных теорий // Економіка. Управління. Інновації. Випуск №2 (17), 2016.

11. Чернега О. Тенденції та особливості управління інфрструктурним розвитком ЄС // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. Випуск 19. Частина 2. 2016. - С.21-25.

12. Чернега О.Б. Розвиток глобальної інфраструктури: стан та тенденції інвестування // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Випуск 3 (03). 2016.- С. 33-38.

13. Чернега О.Б. Інформатизаційна складова детермінантів розвитку світового господарства / О.Б. Чернега, Л.Г. Іванова // Глобальні і національні проблеми економіки: електронне наукове спеціалізоване видання Миколаївського національного університету імені В.А. Сухомлинського. – 2016. – Вип. 9. – С. 69-72. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/15.pdf

14. Чернега О.Б. Діагностика стану світового ринку послуг промислового туризму / О.Б.Чернега, В.О.Сорочан // Торгівля і ринок, ДонНУЕТ, м.Кривий Ріг – 2016, вип. 39-40, -С.141-151.

15. Чернега О.Б. Влияние инфраструктурного развития на конкурентоспособность национальной экономики / О.Б. Чернега // Торгівля і ринок України : тематичний зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т екон. і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. — С.34-40.

16. Чернега О.Б. Інформаційно-комунікаційна інфраструктура як чинник підвищення конкурентоспроможності національних економік / О.Б. Чернега // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія «Економічні науки» : наук. Журнал. / гол.ред.: Чернега О.Б. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. - № 1 (66). – С.76-82.

17. Чернега О.Б. Інфраструктурний розвиток як чинник підвищення рівня національної конкурентоспроможності / О.Б. Чернега // Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». – 2017. – Вип. 2. – С. 67-75.

18. Чернега О.Б. Міжнародна конкурентоспроможність України: тенденції змін та чинники вплив / О.Б. Чернега // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія «Економічні науки» : наук. Журнал. / гол.ред.: Чернега О.Б. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. - № 2 (67). – С. 61-70.

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено

МЕТ ДонНУЕТ