доктор економічних наук, професор
Шелегеда Белла Григорівна

завідувач кафедри міжнародної економіки
(період 1997-1999 рр.)

 

доктор економічних наук, професор
Виноградова Олена Володимирівна

завідувач кафедри міжнародної економіки
(період 1999-2003 рр.)

 

доктор економічних наук, професор
Чернега Оксана Богданівна

завідувач кафедри міжнародної економіки
(період 2003-2015 рр., 2016-2017 рр.)

 

кандидат економічних наук, доцент
Бочарова Юлія Геннадіївна

завідувач кафедри міжнародної економіки та туризму
(період 2015-2016 рр.)

 

доктор економічних наук, доцент
Горіна Ганна Олександрівна

завідувач кафедри міжнародної економіки та туризму

 

Історія кафедри

Кафедру маркетингу та менеджменту утворено 24 жовтня 2014 р. З 2016 року на кафедрі почала здійснюватися підготовка магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» і кафедру було перейменовано у кафедру маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування. Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування.

Станом на 01 вересня 2019 року кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців різних ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр») за спеціальностями: 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», 075 «Маркетинг».

Підготовку бакалаврів та магістрів здійснюють викладачі кафедри: д.е.н., доцент Іванова Н.С., к.е.н., доцент Приймак Н.С., к.е.н., доцент Карабаза І.А., к.е.н., доцент Барабанова В.В., асистент Шаповалова І.В.

Завідувачем кафедри протягом 2014-2017 рр. була доктор економічних наук, доцент - Маловичко Світлана Вікторівна, протягом 2017-2019 рр. -кандидат економічних наук, доцент – Приймак Наталія Сергіївна, а з 2019 року завідувачем кафедри є доктор економічних наук, доцент Іванова Наталя Сергіївна.

Викладачі кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування проводять активну видавничу діяльність. Колективом кафедри за три останніх роки опубліковано понад 150 науково - методичних і наукових робіт, у т.ч.: 3 монографії (з них 2 – колективні), 86 наукових статей. Викладачі кафедри брали участь у науково-практичних конференціях різного рівня, протягом двох останніх років було зроблено 45 доповідей в т.ч.: 35 на міжнародних (з них: 13 доповідей на конференціях ДонНУЕТ) і 10 на Всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях.

Підготовка фахівців з менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування здійснюється у відповідності з навчальними планами, якими передбачено поєднання навчальних аудиторних занять, самостійної роботи, індивідуальної роботи, проходження практики на підприємствах, підготовку та захист дипломних робіт.

Науково-дослідною роботою студентів на кафедрі керують усі викладачі. Результати наукових досліджень студентів кафедри проходять апробацію на науково-практичних конференціях різного рівня. На постійній основі на кафедрі проводяться Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції «Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів», всеукраїнські фестивалі реклами AdFest, open-spaces зі створення соціальної та комерційної реклами, спільні інтенсивні тренінги для студентів відповідно до договору про співробітництво від 03.10.2016 р. з Messe Servıce e.k. (Німеччина).

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено

МЕТ ДонНУЕТ