Приймак Наталя Сергіївна

 

Приймак Наталія Сергіївна

Посада

доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

 

Вчене звання, ступінь

Доцент кафедри менеджменту і соціальної роботи, кандидат економічний наук

 

Дисципліни, які викладає особа

Управління інноваціями

Публічне адміністрування

Комунікаційний менеджмент

Операційний менеджмент

Адміністративний менеджмент

Корпоративне управління

Маркетинговий менеджмент

 

Контакти

м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна 16, каб. 504/4

поштова скринька у домені Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

посилання на сторінку викладача у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=s6t3VRAAAAAJ&hl=uk

 

Наукові інтереси

Управління змінами, стратегічне управління, стратегічний потенціал підприємства, амортизаційна політика підприємства

 

Досвід роботи

Дати (з – по)

з вересня 2019 р. – по теперішній час

Назва і адреса наймача

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

вища освіта, кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Посада

доцент  кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Основні види діяльності і відповідальність

науково-педагогічна

Дати (з – по)

з жовтня 2017 р. – по вересень 2019 р.

Назва і адреса наймача

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

вища освіта, кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Посада

завідувач  кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Основні види діяльності і відповідальність

науково-педагогічна

Дати (з – по)

з вересня 2013 р.- по жовтень 2017 р.

Назва і адреса наймача

Комунальний вищий навчальний заклад «Інститут підприємництва «Стратегія» ДОР, м. Жовті Води, Україна

Вид діяльності, відділ

вища освіта, кафедра менеджменту і соціальної роботи

Посада

доцент кафедри менеджменту і соціальної роботи

Основні види діяльності і відповідальність

науково-педагогічна

Дати (з – по)

з вересня 2012 р.- по серпень 2013 р.

Назва і адреса наймача

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», доцент кафедри економіки підприємств, м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

вища освіта, кафедра економіки підпримства

Посада

Доцент  кафедри економіки підприємства

Основні види діяльності і відповідальність

науково-педагогічна

Дати (з – по)

з вересня 2007 р.- по вересень 2012 р.

Назва і адреса наймача

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

вища освіта, кафедра економіка підпримства

Посада

старший викладач кафедри економіки підприємства

Основні види діяльності і відповідальність

науково-педагогічна

Дати (з – по)

З вересня 2003- по серпень 2007 рр.

Назва і адреса наймача

Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету, м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

вища освіта, кафедра економіки підприємства

Посада

асистент кафедри економіки підприємства,

Основні види діяльності і відповідальність

науково-педагогічна

 

Освіта

Дати (з – по)

З 199 р.- по2003 р.

Назва і тип організації, у якій здійснювалось навчання

Київський національний економічний університет, м. Київ, Україна

Основні предмети/ отримані навички

Економіка підприємства / вміння аналізувати ефективність діяльності підприємств, визначати резерви її підвищення

Планування діяльності підприємства / вміння виконувати планування діяльності підприємства та ключових показників його ефективності

Обргунтування господарських рішень / вміння здійснювати управлінські функції та реалізувати обґрунтовані управлінські рішення в сфері управління підприємством

Управління проектами / вміння здійснювати організаційно-економічне обґрунтування основних ефективності інвестиційних проектів

Назва кваліфікації/документ

магістр з економіки підприємства /диплом про повну вищу освіту

 

Інші навички та компетенції

2013 р. - ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» розробник стандарту Освітньо-кваліфікаційної характеристики ОКР «бакалавр» Галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення» напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота»

2016 р. - ВНЗ «Київський університет ринкових відносин», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 067978, «Обґрунтування ринкової доцільності створення бізнесу, його ресурсне та фінансове забезпечення»

2019 р. - Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, свідоцтво участі у навчальному семінарі «Модель досконалості EFQMта її застосування для удосконалення діяльності університетів»

 

Наукові компетенції:

кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Формування амортизаційної політики капіталомістких підприємств (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів Криворізького басейну)»

 

Дослідницький досвід:

  1. Д-2014-1 «Інноваційна діяльність у процесі управління соціальною роботою» (2014-2017 рр., номер державної реєстрації 011AU001463).
  2. Д-2015-2 «Механізм та напрямки розвитку сучасного маркетингу в умовах нестабільності зовнішнього середовища» (2015-2017 рр., номер державної реєстрації 0115U005051).
  3. Д-2018-1 «Антикризовий менеджмент як фактор забезпечення економічного розвитку регіону» (2017-2019 рр.).
  4. Д-2018-2 «Стратегічне управління змінами на підприємстві в умовах нестабільного зовнішнього середовища» (2018-2020 рр., номер державної реєстрації 0118U100488).

 

Публікації

МОНОГРАФІЇ

Приймак Н.С. Ідентифікація  зовнішніх  драйверів  змін соціально-економічних систем. Антикризове управління економічним розвитком регіонів : колективна монографія [Електронний ресурс] / за ред. Н. С. Іванової.  Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2019.  Розд. 11, С. 168-178. – Режим доступу: http://elibrary.donnuet.edu.ua/id/eprint/1340

СТАТТІ

1. Приймак Н. С. Гнучке управління накладними витратами як частина флексибільного управління виробництвом. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2014. Т. 19. Вип. 5-6. С. 63‑65.

2. Приймак Н. С. 3. Управління інноваційним потенціалом підприємства. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2015. Т. 20. Вип. 1. С. 92‑98.

3. Приймак Н. С. Управління стратегічними змінами на підприємстві .Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання]. 2015. №6. Режим доступу до журналу: http:global-national.in.ua

4. Приймак Н. С. Соціальна робота у контексті системи стратегічного менеджменту підприємства .Інвестиції: практика та досвід. 2015. №13. С. 36‑44.

5. Приймак Н. С. Оцінка конкурентоспроможності закладів освіти в умовах загальноекономічної кризи. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії».  2017.  Випуск 13  Ч.1.  С. 106-111.

6. Приймак Н. С. Сучасні тенденції управління змінами в системі менеджменту підприємств .Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія «Економічні науки». 2017. № 2 (67). С. 34‑42.

7. Приймак Н. С. Розробка гнучкої системи управління змінами на підприємстві. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2018. № 21. С. 56-59.

8. Приймак Н. С. Ресурсні стратегії в системі забезпечення ефективності управління стратегічним потенціалом підприємства. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія «Економічні науки». 2018. № 1 (68). С. 39-49. 

9. Приймак, Н. С. Зміни в системі стратегічного менеджменту підприємства. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія «Економічні науки». 2018. № 2 (68).

10. Приймак, Н. С. Середовище діяльності підприємства як джерело стратегічних змін. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. № 6 (18). С.160-165

11. Приймак, Н. С. Класифікаця змін в діяльності підприємства. Вісник Одеського національного університету. Економіка». 2018. Том 23 Випуск 7 (72). С. 103-108

12. Приймак, Н. С. Управління змінами на добувних підприємствах України як чинник їх розвитку. Вісник КНУТД. Серія «Економічні науки»  2019.  № 1(131). С. 111-118

13. Приймак, Н. С. Сучасні аспекти змін у стратегічному середовищі діяльності підприємства. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. №1(63).- 137-143

14. Приймак, Н. С. Дихотомія управління змінами та його роль в  діяльності підприємств. Галицький економічний вісник.  2019.  № 2 (57). С. 99-107

15. Приймак, Н. С. Еволіція теорії управління змінами. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2019. Випуск 1 (53). С. 108-116

16. Приймак, Н. С. Сучасні підходи до управління змінами. Причорноморські  економічні  студії   2019.  Випуск 38.  Частина 1.  С. 72-76

17. Приймак, Н. С. Опір, як інтегрована cоціальна складова управління змінам. Проблеми системного підходу в економіці.  2019.  №2(70). – С. 88-93

18. Корпоративна культура в системі управління змінами підприємства. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування. – 2019. – №1. – С.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Приймак Н.С. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: [навч. посіб. з грифом МОНУ (лист 1/11-8381 від 02.10.2009)] / [Н.С. Приймак, А І.С. Іванова, Н.В. Чороморченко  ]. – Львів: Магнолія, 2006, 2010. – 257 с.

2. Приймак Н.С. Управління  потенціалом підприємства: [навч. посіб. з грифом МОНМС України (лист № 1/1 – 13 від 04.01.11)] / [Н.С. Приймак, А.І. Каталенець, Г.І. Матукова та ін. ]. – Кр. Ріг: Видавничий дім, 2011. – 324 с.

3. Приймак Н. С. Професійна кар’єра успішного фахівця-економіста: навч. посіб. з грифом МОН України (лист 1/11-16756 від 04.11.2013) / [Н.С. Приймак, Ю.М. Сафонов, Г.І. Матукова та ін.]. –   К.: вид.-во ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2014. – 380 с.

4. Приймак Н.С. Управління інноваціями : [Електронний навчально-практичний посібник] / Н.С. Приймак – Жовті Води : ОКВНЗ «ІП «Стратегія», 2016, Укр., Затв. Вченою радою  ОКВНЗ «ІП «Стратегія». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.strategy.edu.ua/sites/default/files/inline/files/posibnik_ui.pdf

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено

МЕТ ДонНУЕТ