Шаповалова Інесса Вадимівна

Шаповалова Інесса Вадимівна

Посада

Асистент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

 

Вчене звання, ступінь

 

Дисципліни, які викладає особа

Менеджмент

Стратегічний менеджмент

Стратегічне управління

Маркетинг послуг

Поведінка споживачів

 

 

Контакти

м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна 16, каб. 504/4

поштова скринька у домені shapovalovaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

посилання на сторінку викладача у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=s6t3VRAAAAAJ&hl=uk

 

Наукові інтереси

Управління конкурентоспроможністю підприємства, управління конкурентними перевагами, формування та реалізація конкурентних стратегій, управління якістю.

 

Досвід роботи

 

Дати (з – по)

з грудня 2014 р. – по теперішній час

Назва і адреса наймача

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

вища освіта, кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Посада

асистент  кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Основні види діяльності і відповідальність

науково-педагогічна

Дати (з – по)

з вересня 2007 р.- по серпень 2013 р.

Назва і адреса наймача

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

вища освіта, кафедра інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами

Посада

старший викладач кафедри кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами

Основні види діяльності і відповідальність

науково-педагогічна

Дати (з – по)

З вересня 1996- по серпень 2002 рр.

Назва і адреса наймача

Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету, м. Кривий Ріг, Україна

Вид діяльності, відділ

вища освіта, кафедра економіки підприємства

Посада

асистент кафедри менеджменту

Основні види діяльності і відповідальність

науково-педагогічна

Дати (з – по)

З жовтня 1991 – по вересень 1996 рр.

Назва і адреса наймача

Управління «Криворіжпостачзбут»

Вид діяльності, відділ

Договірно-правова діяльність, юридичний відділ

Посада

юрисконсульт

Основні види діяльності і відповідальність

Договірно-правова та претензійно-позовна діяльність

Дати (з – по)

З липня 1987 – по жовтень 1991 рр.

Назва і адреса наймача

Управління «Криворіжпостачзбут»

Вид діяльності, відділ

Постачання та збут продукції виробничо-технічного призначання, відділ організації постачань хімічної та гумово - технічної продукції

Посада

інженер

Основні види діяльності і відповідальність

Постачання та збут продукції виробничо-технічного призначання, організація постачання та збуту хімічної та гумово-технічної продукції

 

Освіта

Дати (з – по)

З 1983 р.- по 1987 р.

Назва і тип організації, у якій здійснювалось навчання

Київський інститут народного господарства імені Д.С.Коротченка, Київ, Україна

Основні предмети/ отримані навички

Економіка матеріально-технічного постачання / вміння аналізувати процеси матеріально-технічного постачання підприємств, визначати резерви та напрямки удосконалення

Організація та планування підприємств з постачання та збуту продукції / вміння виконувати планування діяльності підприємств з постачання та збуту продукції та визначати ключові показники його ефективності

Стандартизація та контроль якості продукції / вміння здійснювати процес стандартизації, володіння методами контролю якості продукції, дослідження рівня якості та конкурентоспроможності товарів

Товарознавство матеріалів і сировини / вміння та знання кодування та маркування, дослідження особливостей формування споживної вартості, властивостей, асортименту, маркування та транспортування товарів

Основи наукових досліджень / вміння здійснювати економіко-статистичний аналіз, проектування та моделювання управлінських рішень 

Назва кваліфікації/документ

Спеціаліст з економіки  /диплом про повну вищу освіту

 

 

Інші навички та компетенції

2013 р. – «Інститут підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики» Одеської державної академії технічного регулювання та якості, посвідчення №60-1/23, «Повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки електричних і магнітних величин».

2016 р.Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Центр післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації,

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 01566057/000050/16, «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі»

Наукові компетенції:

Член Української асоціації якості та досконалості, участь в Міжнародному проекті «Сузір’я якості» червень 2018 р.,  Одесса, Україна.

 

Дослідницький досвід:

  1. Д-2013-6 «Формування системи інноваційного маркетингу підприємств» (2015-2016 рр.. номер державної реєстрації 0115U005050)
  2. Д-2014-3 «Механізм та напрямки розвитку сучасного маркетингу в умовах нестабільності зовнішнього середовища» (2015-2016 рр. номер державної реєстрації 0115U005051)
  3. Д-2015-4 «Розробка та реалізація концепції управління конкурентостійкістю підприємств в умовах маркетингової орієнтації» (2015-2017 рр. номер державної реєстрації 0115U005052)

4.

Публікації

МОНОГРАФІЇ

1.Формування системи інноваційного маркетингу підприємств : монографія / С.В. Маловичко, О.В. Булгакова, Т.С. Задніпрянна та ін. –  Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016. – 215с. (Шаповалова І.В. Розділ 9.)

2.Антикризове управління економічним розвитком регіонів: колективна монографія. Н.С. Іванова, Н.С. Приймак, І.А. Карабаза, В.В. Барабанова та інші. Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2019. – 228 с. (Розділ 8. Формування туристичного іміджу україни: організація просування національного туристичного продукту на світовий ринок с.119-133.)

СТАТТІ

1.Шаповалова І. В. Формування стратегічного набору підприємства в системі менеджменту якості // Інесса Вадимівна Шаповалова // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; за ред.: М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. (ISSN 2313-4569). – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 2016.– Вип. 2. – № 61. – С.119-127.

2. Шаповалова І. В. Конкурентні переваги підприємства: ретроспективний аналіз трактування термінів [Електронний ресурс] / І. В. Шаповалова // Економіка та суспільство. – 2017. – № 10. – с. 427-432 Режим доступу: . http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/74.pdf

3.Приймак Н. С., Шаповалова І.В. Ресурсні стратегії в системі забезпечення ефективності управління стратегічним потенціалом підприємства / Н. С. Приймак, І.В. Шаповалова  // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія «Економічні науки». – 2018. ‑ № 1 (68). – С.39-47.

4. Карабаза І.А., Шаповалова І.В. Стратегічні заходи маркетингового просування національного туристичного продукту на світовий ринок туристичних послуг / І.А.Карабаза, І.В.Шаповалова // Торгівля і ринок України : тематичний зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т екон. і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – Вип. 43. – с.56-68.

5. Inessa Shapovalova, Svitlana Ivanova, Liudmyla Rybalko,Ryszard Królik  Стратегия поиска проектной идеи / I.V. Shapovalova // Zarządzania Innowacyjnego w Gospodarce i Biznesie” Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodz. – 2018. - №1(26). – С. 13-23.

6.Карабаза І.А., Шаповалова І.В. Формування туристичного іміджу України: організація просування національного туристичного продукту на світовий ринок. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. - №2 (69) – с.69-77. (фах. видання входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar та ін.)

7. Карабаза І.А., Шаповалова І.В. Бренд промислового міста: чинники, що впливають на просування. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. - №1 (70). – с.16-26. (фах. видання входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar та ін.)

8.Котковський В. С. Маркетингова оцінка фінансових інновацій банку за допомогою сек’юритизації активів / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна, І. В. Шаповалова // Економічні горизонти. – 2018. – №3(6). – C. 35-42. DOI: 10.31499/2616-5236.3(6).2018.156314. (фах. видання входить до міжнародних наукометричних баз: Міжнародний центр періодичних видань (ISSN International Center, м. Париж, Франція); CrossRef (DOJ: 10.31499/2616-5236) (США); Ulrichsweb™ Global Serials Directory (США); WorldCat (США); Dimensions (США); Google Scholar (США); PKP Index (Канада);Academic Resource Index ReseachBib (Японія); Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) (ЄС); Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина); Electronic Journals Library (Німеччина); Scilit (Швейцарія)).

9. Коровіна О.В., Шаповалова І.В. Аутосорсинг логістичної функції підприємства в контексті розробки стратегії./ Торгівля і ринок України – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. -№1(45). – С.41-52.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено

МЕТ ДонНУЕТ