Приймак Наталя Сергіївна – завідувач кафедри

Горина

Приймак Наталя Сергіївна – завідувач кафедри

Номер(и) телефону:

+38 (093) 43-43-555

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

0000-0002-9721-3226

Google Scholar

Natalia Pryymak – Наталія Приймак – Наталия Приймак

Освіта

Київський національний економічний університет, «Економіка підприємства», магістр з економіки підприємства, 2003 р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація магістр з економіки підприємства

Науковий ступінь

кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Формування амортизаційної політики капіталомістких підприємств (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів Криворізького басейну)»

Наукове звання

доцент кафедри менеджменту і соціальної роботи, 2015 р.

Наукові інтереси

Стратегічне управління, управління змінами, соціальне підприємництво

Дисципліни, що викладає

Управління інноваціями; 

Маркетинговий менеджмент; 

Адміністративний менеджмент;

Публічне адміністрування;

Комунікативний менеджмент;

Етика бізнесу.

Науково-дослідна робота

А. Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної тематики:

Держбюджетна науково-дослідна тематика

Д-2014-1 «Інноваційна  діяльність у процесі управління соціальною роботою» (2014-2017 рр. номер державної реєстрації 011AU001463)

Д-2015-2 «Механізм та напрямки розвитку сучасного маркетингу в умовах нестабільності зовнішнього середовища» (2015-2017 рр.. номер державної реєстрації 0115U005051)

Д-2018-1 «Антикризовий менеджмент як фактор забезпечення економічного розвитку регіону» (2017-2019 рр.)

 

Виконання дослідницьких робіт на замовлення підприємств та організацій

 «Визначення рівня розвитку корпоративної соціальної відповідальності підприємств гірничо-збагачувального комплексу» (замовник – ТОВ «Восток-руда, м. Жовті Води  (2014 р.), «Оцінка ефективності системи управління функціональними стратегіями» (замовник - ПП «Транс-Контент» , м. Жовті Води) (2016 р.).

 

Керівництво дослідницькою діяльністю переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Туризм»:

Лавріненко Д.М., 2018 р. (диплом 2 ступеня)

Автор понад 60 наукових публікацій в сфері сфері менеджменту, економіки та соціальної роботи

       Навчальні посібники

 

 1. Приймак Н.С. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: [навч. посіб. з грифом МОНУ (лист 1/11-8381 від 02.10.2009)] / [Н.С. Приймак, А І.С. Іванова, Н.В. Чороморченко ]. – Львів: Магнолія, 2006, 2010. – 257 с.
 2. Приймак Н.С. Управління потенціалом підприємства: [навч. посіб. з грифом МОНМС України (лист № 1/1 – 13 від 04.01.11)] / [Н.С. Приймак, А.І. Каталенець, Г.І. Матукова та ін. ]. – Кр. Ріг: Видавничий дім, 2011. – 324 с.
 3. Приймак Н. С. Професійна кар’єра успішного фахівця-економіста: навч. посіб. з грифом МОН України (лист 1/11-16756 від 04.11.2013) / [Н.С. Приймак, Ю.М. Сафонов, Г.І. Матукова та ін.]. – К.: вид.-во ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2014. – 380 с.
 4. Приймак Н.С. Управління інноваціями : [Електронний навчально-практичний посібник] / Н.С. Приймак – Жовті Води : ОКВНЗ «ІП «Стратегія», 2016, Укр., Затв. Вченою радою ОКВНЗ «ІП «Стратегія». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.strategy.edu.ua/sites/default/files/inline/files/posibnik_ui.pdf

 

        Статті за останні три роки

 

 1. Приймак Н. С. Розробка та обґрунтування альтернативних стратегій розвитку підприємства / Н. С. Приймак // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 1(17) – С. 34‑39.
 2. Приймак Н. С. Гнучке управління накладними витратами як частина флексибільного управління виробництвом / Н. С. Приймак // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Т. 19. – Вип. 5-6. – С. 63‑65.
 3. Приймак Н. С. 3. Управління інноваційним потенціалом підприємства / Н. С. Приймак // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2015. – Т. 20. – Вип. 1. – С. 92‑98.
 4. Приймак Н. С. Управління стратегічними змінами на підприємстві / Н. С. Приймак // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання]. – 2015. ‑ №6. ‑ Режим доступу до журналу: http:global-national.in.ua
 5. Приймак Н. С. Соціальна робота у контексті системи стратегічного менеджменту підприємства / Н. С. Приймак // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. ‑ №13. – С. 36‑44.
 6. Приймак Н. С. Оцінка конкурентоспроможності закладів освіти в умовах загальноекономічної кризи / Н. С. Приймак, А.О. Зінченко // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – 2017. – Випуск 13 – Ч.1. – С. 106-111.
 7. Приймак Н. С. Сучасні тенденції управління змінами в системі менеджменту підприємств / Н. С. Приймак // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія «Економічні науки». – 2017. ‑ № 2 (67). – С. 34‑42.

 

        Конференції за останні три роки

 

 1. Приймак Н. С. Теоретична сутність функціональних стратегій / Н. С. Приймак // Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квітня 2014 р.. – Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2014. – Ч. 3. – С. 23‑25.
 2. Приймак Н. С. Управління конкурентоспроможністю продукції на рівні підрозділу підприємства / Н. С. Приймак // Соціальні та економічні проблеми підприємницької діяльності : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2014 р. – Одеса : ЦЕДР, 2014. – С. 40‑42.
 3. Приймак Н. С. Соціальні та стратегічні аспекти забезпечення ефективності використання персоналу / Н. С. Приймак // Соціальні та економічні проблеми підприємницької діяльності : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 квітня 2015р. – м. Жовті Води, 2015. – С. 8 – 11.
 4. Приймак Н. С. Сутність та значення реклами в сучасних умовах господарювання / Н. С. Приймак, С.М. Денисенко // Актуальні проблеми соціально- економічних систем в умовах трансформаційної економіки : матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції, 12-13 квітня 2016 р. –Дніпропетровськ., 2016. – Ч. 3. – С. 162-165.
 5. Приймак Н. С. Управлінський персонал як основа розвитку сучасного підприємства / Н. С. Приймак, К.С. Крайняк // Актуальні проблеми соціально- економічних систем в умовах трансформаційної економіки : матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції, 12-13 квітня 2016 р. –Дніпропетровськ., 2016. – Ч. 3. – С. 82-84.
 6. Приймак Н. С. Стратегія забезпечення прибутковості промислового підприємства та фактори її підтримки / Н. С. Приймак  // Економіка  та  управління:  сучасний  стан  і  перспективи  розвитку:  матеріали  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 р. – Одеса: ОДАБА, 2017. – С. 359-362
© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено

МЕТ ДонНУЕТ